woensdag, 23. april 2008 - 11:38

Rijksoverheid (her)plaatst meer dan vierhonderd WAO-ers

Den Haag

De rijksoverheid heeft sinds maart 2006 meer dan vierhonderd herbeoordeelde WAO-ers aan een passende baan geholpen. Daarmee is de doelstelling die het Rijk zich met het ‘400 Banenplan’ voor 1 januari 2009 had gesteld, nu al gerealiseerd.

Inmiddels zijn 480 medewerkers, die na herbeoordeling geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt waren verklaard, aan een passende baan geholpen. Dit aantal zal nog groeien, omdat nog niet alle WAO-ers in dienst van het Rijk door het UWV zijn herbeoordeeld. Het feit dat de WAO-ers bij het Rijk weer meer aan het werk zijn, heeft niet alleen sociale gevolgen, maar ook een positief financieel effect. De besparing bedraagt 3 miljoen euro op jaarbasis aan uitkeringslasten.

Het 400 Banenplan wordt uitgevoerd onder regie van het Expertisecentrum Arbeid en Gezondheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in nauwe samenwerking met ministeries (werkgevers), UWV en ABP.
Provincie:
Tag(s):