woensdag, 15. oktober 2008 - 11:55

Rijkswaterstaat gaat wrak binnenvaartschip Ms RIAD bergen

Den Haag

Rijkswaterstaat geeft vandaag opdracht om met het bergen van het binnenvaartschip ms. RIAD te beginnen. Het schip is afgelopen maandag ter hoogte van de voormalige Oude Barendrechtse brug in aanvaring gekomen met de coaster WISDOM.

Hierbij is het binnenvaartschip gezonken. Het binnenvaartschip ligt op een ongunstige plaats in de Oude Maas.

Rijkswaterstaat wil zo snel mogelijk met de berging van het vaartuig beginnen en heeft inmiddels de Wrakkenwet op het ms RIAD van toepassing verklaard. Rijkswaterstaat kan op deze wijze met de berging beginnen zonder dat zij als beheerder van de vaarweg aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan schip of lading die tijdens de berging ontstaat. Door de Wrakkenwet toe te passen kunnen de kosten van de berging verhaald worden op de eigenaar. Zonodig kunnen schip en lading door Rijkswaterstaat worden verkocht.

Om dit mogelijk te maken is een aankondiging in de Staatscourant geplaatst. Een schade-expert adviseert Rijkswaterstaat over de berging van het schip en de lading.

Het binnenvaartschip met de naam ‘ms RIAD‘ vervoerde 800 ton ijzererts (ferro chroom). Voordat het vaartuig geborgen kan worden, moet eerst de lading ijzererts worden geborgen. Naar verwachting zullen de bergingswerkzaamheden 7 werkdagen duren..

Omdat de RIAD voor een deel in de vaargeul ligt, is de vaargeul ter plaatse versmald. Dit wordt met boeien aangegeven. Rijkswaterstaat probeert de overlast voor de scheepvaart tijdens de bergingswerkzaamheden zo klein mogelijk te houden

Olieverontreiniging

De olieverontreiniging op de Oude Maas als gevolg van de aanvaring is grotendeels opgelost. De olieabsorberende schermen blijven voorlopig aanwezig in de Oude Maas. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het reinigen van enkele oevers aan de noordzijde van de Oude Maas.
Provincie:
Tag(s):