woensdag, 23. juli 2008 - 15:01

Rijkswaterstaat neemt nieuw patrouillevaartuig in de vaart

Dordrecht

Rijkswaterstaat heeft het patrouillevaartuig “RWS 21� in de vaart gebracht. Het nieuwe vaartuig zal vanuit Dordrecht worden ingezet. Dit heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat bekendgemaakt.

Het patrouillevaartuig wordt ingezet voor diverse kerntaken van Rijkswaterstaat op het gebied van verkeersmanagement, (bv. verkeersbegeleiding), integraal waterbeheer (bv. handhaving wet verontreiniging oppervlaktewateren) en bij de inspectie van vaarwegen en kunstwerken.

Aanwinst
De “RWS 21� is één van de vaartuigen welke recentelijk door Rijkswaterstaat zijn overgenomen van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Het werd in 1998 gebouwd als “P 27�. Met een lengte van 18,80 meter en een breedte van 3,85 meter kan het schip een snelheid bereiken van zo’n 40 km / uur. De nieuwe aanwinst zal één van de oudere patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat in Dordrecht gaan vervangen.

Vlootvernieuwing
Naast de “RWS 21� hoopt Rijkswaterstaat in Zuid-Holland tegen het eind van dit jaar een tweede vaartuig van het Korps Landelijke Politie Diensten over te nemen. Medio 2009 zal tevens een nieuw gebouwd 24-meter patrouillevaartuig in dienst komen. Dit is één van een serie van tien nagenoeg identieke snelle vaartuigen welke landelijk een aantal oudere patrouillevaartuigen zullen vervangen.
Provincie:
Tag(s):