woensdag, 20. februari 2008 - 22:13

Rijkswaterstaat realiseert netwerk van meetlussen in Noord Nederland

Regio

Rijkswaterstaat in Noord Nederland heeft deze week een project afgesloten waarbij op de Rijkswegen in Drenthe, Groningen en Friesland tal van meetlussen zijn aangelegd. Deze detectielussen zijn in het wegdek aangebracht om de intensiteit van het verkeer te volgen en te registreren. De weggebruikers ontdekken hier in eerste instantie weinig van, maar kunnen mede dankzij de meetlussen tijdig geïnformeerd over de actuele verkeerssituatie in het noorden van het land. Ook kan Rijkswaterstaat sneller ingrijpen om de doorstroming te bevorderen en de informatie gebruiken voor planvorming op de langere termijn en om overlast door wegwerkzaamheden te beperken.

De meetlussen bestaan uit een soort van antennedraad die in de deklaag van het asfalt is gefreesd met in de berm daaraan gekoppeld een kastje dat de signalen van de detectielus doorgeeft. De informatie wordt vertaald in intensiteit en snelheid van het verkeer op die bepaalde plek en tijdstip.
Op de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in het Gelderse Wolfheeze wordt de informatie zichtbaar gemaakt op grote videoschermen en onder meer gebruikt voor het aanleveren van actuele en accurate verkeersinformatie. Daarnaast gebruiken de wegendistricten de informatie om eventueel verkeersmaatregelen te treffen om de doorstroming te bespoedigen.

Zo heeft Rijkswaterstaat op de A28 bij Groningen proeven gedaan om de maximum snelheid te verlagen bij een bepaalde verkeersintensiteit. Ook is het de bedoeling de gegevens van de meetlussen te gebruiken voor panelen met dynamische verkeersinformatie waarvan de eerste naar verwachting in de loop van dit jaar langs de A7 bij Knooppunt Heerenveen wordt geplaatst.

Voor de planning van wegwerkzaamheden is de informatie nuttig om te bepalen wat daarvoor het beste tijdstip is en welke verkeersmaatregelen het beste zullen werken om de overlast te beperken en de doorstroming te bespoedigen. De verkeersgegevens worden ook gebruikt om de ontwikkelingen in het verkeersaanbod en -stromen te volgen en te voorspellen. Op basis daarvan werkt Rijkswaterstaat samen met andere wegbeheerders en organisaties aan de bereikbaarheid van noordelijk Nederland op de langere termijn.

Het uiteindelijke doel van de meetlussen is om met behulp van de verkregen informatie de doorstroming van het verkeer op korte en lange termijn te bevorderen en overlast door werkzaamheden te beperken. Het kan dus niet zo zijn dat het aanbrengen van de meetlussen in het wegdek extra verkeersoverlast oplevert. Rijkswaterstaat heeft het aanbrengen van de lussen daarom zoveel mogelijk gecombineerd met geplande onderhoudswerkzaamheden. Waar dat niet mogelijk was, is er alles aan gedaan de overlast te beperken, bijvoorbeeld door ’s avonds en in het weekend te werken. Uiteindelijk heeft het bijna twee jaar geduurd, maar inmiddels zijn alle geplande meetpunten in gebruik. De meeste zijn te vinden in de A28, A32 en A7; vooral bij belangrijke op- en afritten en rondom de grotere steden als Groningen, Leeuwarden en Assen.
Provincie:
Tag(s):