woensdag, 10. december 2008 - 15:49

Rijkswaterstaat voert trillingstest Haringvlietsluizen uit

Hellevoetsluis

Van donderdag 11 tot en met dinsdag 16 december voert Rijkswaterstaat een trillingtest uit aan het sluizencomplex van de Haringvlietsluizen. Deze test wordt uitgevoerd vooruitlopend op het in werking treden van het nieuwe sluisbeheer eind 2010. Dit heeft de Rijkswaterstaat bekendgemaakt.

De Haringvlietsluizen zijn ontworpen voor het afvoeren van water naar zee. Bij het inlaten van zeewater worden de sluizen op een andere manier belast. De mogelijkheid bestaat dat er dan bij bepaalde hefhoogtes ongewenste trillingen ontstaan in de constructie.

Springtij
Om hierover uitsluitsel te krijgen wordt deze trillingstest uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk om zeewater in te laten. Indien trillingen worden geconstateerd kunnen indien nodig tijdig (voor einde 2010) noodzakelijke maatregelen worden getroffen. De totale test beslaat zes dagen rondom springtij.

De metingen worden, in de uren voor en na het hoogwater overdag, zowel aan de zeeschuif als aan de rivierschuif uitgevoerd. De trillingtest wordt in opdracht van
Rijkswaterstaat door Deltares uitgevoerd. Tijdens de test ontstaat er een stroming van zee door de spuisluizen naar het Haringvliet.

Aan de zeezijde blijft de stroomsnelheid beperkt. Aan de Haringvlietzijde van de gebruikte spuisluizen ontstaat een merkbare stroming die onder de huidige normale omstandigheden niet optreedt.

De testperiode is gekozen na overleg met het waterleidingbedrijf Evides en het Waterschap Hollandse Delta omdat de zoetwaterbehoefte in de winter beperkt is. Het tijdstip waarop de test wordt uitgevoerd is afhankelijk van de afvoer van de Rijn. Indien natuurlijke omstandigheden (storm, waterafvoer) daartoe aanleiding geven, wordt de trillingstest afgebroken.

Haringvlietdam op een kier
Eind 2010 worden de spuisluizen in de Haringvlietdam “op een kier� gezet, zodat zeewater het Haringvliet in kan stromen. Er ontstaat weer een natuurlijk overgangsgebied van zeewater en rivierwater dat leefruimte biedt voor brakwatersoorten. De maatregel zorgt er ook voor dat trekvissen de sluizen kunnen passeren. De bescherming tegen hoge waterstanden blijft daarbij gewaarborgd.
Provincie:
Tag(s):