vrijdag, 25. juli 2008 - 9:47

Rijnenburg: kwaliteit lijdt onder kwantiteit

Utrecht

Volgens het Milieucentrum Utrecht lijkt de discussie over de woningaantallen voor de nieuwe Utrechtse wijk Rijnenburg gedomineerd door het volkshuisvestelijk belang. Maar helaas door een eenzijdige interpretatie van dit belang in de zin van kwantiteit. Waar kwantiteit de doorslag geeft zal kwaliteit eronder lijden. Alsus het Milieucentrum

Af en toe komt een milieuargument in de discussie naar voren. Enkele statenfracties lijken gevoelig voor de theorie dat door meer woningen in Rijnenburg te bouwen andere delen van de provincie (oude-rijn zone, eiland van schalkwijk) groener kunnen blijven. Deze theorie is, helaas, naief. De ervaring leert dat overal waar ontwikkelaars en corporaties gronden verwerven op den duur ontwikkeling op gang komt.

Meer woningen in Rijnenburg betekent dus niet minder woningen bij Schalkwijk. Hooguit een vertraging van een paar jaar, en zelfs dat is nog maar de vraag. Immers, als we “slechts� 5.000-7.000 woningen in Rijnenburg in een groene omgeving bouwen is de markt voor dit type woningen wellicht te klein voor een gelijktijdige vergelijkbare ontwikkeling bij Schalkwijk. Maar als we Rijnenburg in stedelijke dichtheid volbouwen wordt de druk om bij Schalkwijk kavels in het groen uit te geven zelfs groter.

Milieucentrum Utrecht pleit ervoor om vast te houden aan de ca 5.000 tot 7.000 woningen zoals die nu in de gemeentelijke plannen staan. Dit maximum aantal maakt een ontwikkeling mogelijk die de bestaande waarden van het gebied nog grotendeels respecteert.
In de visie die wij samen met Natuur- en Milieufederatie Utrecht en Staatsbosbeheer voor dit gebied hebben ontwikkeld biedt dit aantal woningen ook kansen om voldoende ruimte te reserveren voor een ring van recreatief en ecologisch groen rond de stad Utrecht. En blijft het ergens binnen de stad Utrecht mogelijk om op een goede manier de overgang naar het Groene Hart te ervaren.
Provincie:
Tag(s):