woensdag, 3. december 2008 - 22:22

Rijswijk toneel van rampenoefening

Rijswijk

Woensdagavond 3 december houden de hulpverleningsdiensten van de politie, brandweer en de geneeskundige hulpverlening en gemeenten in de Hulpverleningsregio Haaglanden vanaf 22.00 uur een rampenoefening, ofwel ‘praktijktoets’.

Tijdens deze praktijktoets worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Zij moeten gezamenlijk de rampenbestrijdingsorganisatie opzetten en beslissingen nemen om de ramp onder controle te krijgen.

Explosie in pand in Rijswijk
De toets start met een melding van het incident naar de regionale meldkamer. Omstreeks 22.00 uur is het bericht binnengekomen dat er een explosie heeft plaatsgevonden in een pand aan de Geestbrugkade in de gemeente Rijswijk. Door de aanwezigheid van chemicaliën ontwikkelt de brand zich erg snel en binnen enkele minuten staat het gehele pand in brand. Er ontstaat veel schade in de omgeving.

Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn niet te zien. Het zijn namelijk niet de operationele diensten, maar de bestuurders en leidinggevenden van de gemeenten en hulpdiensten die deelnemen aan de praktijktoets. Wel zal er enige activiteit van de operationele hulpverleners zichtbaar kunnen zijn.

De veiligheid in de regio blijft tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd. Als er in Rijswijk of ergens anders in de regio Haaglanden een echte ramp of groot ongeval plaatsvindt, wordt de toets geheel of gedeeltelijk afgeblazen.

De toets is een verrassing voor de hulpverleners en hun bestuurders, de exacte datum en locatie zijn tot het laatste moment geheim gehouden. Zij wisten alleen dat de toets ergens tussen 1 en 24 december 2008 zou plaatsvinden.

Van tevoren was alleen bekend gemaakt dat de oefening in een van de negen gemeenten in de regio of zou plaatsvinden. In het echt weten de hulpverleningsdiensten natuurlijk ook niet van tevoren wanneer en waar zich een ramp voordoet.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de praktijktoets. Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. Daarom bekijkt de Inspectie OOV of de hulpverleningsdiensten van alle veiligheidsregio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden.

Direct na de toets zal nog niet bekend zijn hoe de regio heeft gefunctioneerd tijdens het bestrijden van de nagebootste ramp. De gegevens moeten eerst worden verzameld en geanalyseerd. De Inspectie OOV verwacht het rapport in februari 2009 af te ronden.
Provincie:
Tag(s):