maandag, 4. februari 2008 - 9:44

Rioolwater beter ontdaan van stik-stof

Amsterdam

De zuiverings-installaties voor rioolwater in Nederland zijn steeds beter in staat om het rioolwater van stikstof te ontdoen. Dit komt door nieuwe, grotere zuiveringsinstallaties en verbeterde zuiveringsprocessen. In 2006 is voor het eerst een zuiveringsrendement bereikt van boven de 75 procent.

Te veel stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater kan het waterleven sterk verstoren. Omdat alle zuiveringsinstallaties in Nederland het gezuiverde afvalwater lozen op het oppervlaktewater, is het voor de kwaliteit van het oppervlaktewater dus belangrijk dat het zuiveren van het afvalwater zo effectief mogelijk gebeurt.

In 2006 hebben de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland voor het eerst voldaan aan de Europese Richtlijn inzake de behandeling van Stedelijk Afvalwater. Volgens deze richtlijn dient 75 procent van stikstof en fosfaat verwijderd te zijn uit het afvalwater dat door deze installaties wordt gereinigd.

Voor fosfaat voldeed Nederland in 1996 al aan de Europese richtlijn. Voor stikstof heeft het echter langer geduurd om aan de richtlijn te voldoen, doordat extra verwijdering van stikstof vaak alleen mogelijk is door duurdere en ingrijpende aanpassingen in het zuiveringsproces.
Provincie:
Tag(s):