vrijdag, 8. februari 2008 - 12:59

Rioolwerkzaamheden

Philippine

In het kader van het gemeentelijk beleid om schone verharde oppervlakken zoveel mogelijk af te koppelen van de riolering, wordt een extra schoonwaterriool aangelegd. In maart wordt ook een gedeelte van het riool in de Pluvier vernieuwd.

Op maandag 11 februari start aannemingsbedrijf de Bokx met het uitvoeren van werkzaamheden aan de riolering in Philippine. Het betreft werkzaamheden in de Waterpoortstraat, de Braakmanweg en het Havenplein. Er wordt een extra schoonwaterriool aangelegd, waarop de regenwaterafvoeren van een aantal panden worden aangesloten.

Dit nieuwe riool wordt aangelegd in het trottoir en in de zijkant van weg. De rioleringswerkzaamheden houden verband met het gemeentelijk beleid om schone verharde oppervlakken zoveel mogelijk af te koppelen van de riolering. Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden de genoemde straatgedeelten gefaseerd afgesloten voor alle verkeer. Het centrale parkeerterrein blijft bereikbaar.

De werkzaamheden duren tot en met 7 maart, afhankelijk van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden. Vanaf donderdag 7 maart zal aannemingsbedrijf de Bokx starten met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een deel van de riolering in de Pluvier. Uit rioolinspecties is gebleken dat dit deel aan vervanging toe is. Het betreft het gedeelte van de Pluvier tussen huisnummer 3 en de aansluiting op De Stern.

Het bestaande riool wordt vervangen en de huisafvoeren worden overgezet op het nieuwe riool. Voor uitvoering van de werkzaamheden zal het genoemde straatgedeelte worden afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 28 maart, afhankelijk van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.
Provincie:
Tag(s):