maandag, 26. mei 2008 - 9:19

Risico-hotspots van fietsroutes scholieren in beeld

Gelderland

De provincie Gelderland heeft het schoolrouteonderzoek onder middelbare scholieren afgerond.De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het realiseren van 25 fietspaden in Gelderland.

Met het onderzoek vergroot de provincie haar inzicht in de fietsroutes van de leerlingen en de knelpunten die ze onderweg van huis naar school ervaren. De top 3 van genoemde knelpunten zijn geen goede oversteekplaatsen, te veel verkeer en auto’s die te hard rijden.

Het onderzoek is gehouden om de verkeersveiligheid onder scholieren te verbeteren. Verantwoordelijk gedeputeerde Marijke van Haaren is nauw betrokken geweest bij het onderzoek. “Scholieren zijn een kwetsbare groep in het verkeer en veilige fietsroutes zijn belangrijk�.

Onder middelbare scholieren vallen veel verkeersslachtoffers. Om de verkeersveiligheid voor deze leerlingen te verhogen is het nodig om meer inzicht te krijgen in hun routes naar school. Daarvoor zijn Gelderse brugklassers gevraagd om hun fietsroutes tussen school en huis aan te geven en welke knelpunten zij onderweg ervaren.

Knelpunten
Op de schoolroutes zijn 3410 verschillende knelpunten aangegeven, locaties die leerlingen als onveilig, moeilijk of lastig ervaren. Oorzaken die worden genoemd variëren van het ontbreken van goede oversteekplaatsen tot te drukke fietspaden. Bij 50% van alle door leerlingen opgegeven knelpunten komen geregistreerde ongevallen voor.

Om de opgegeven knelpunten met elkaar te kunnen vergelijken en te prioriteren zijn alle knelpunten gewogen op een drietal aspecten. Zo spelen het aantal fietsongevallen op een betreffende locatie mee, het aantal leerlingen dat een locatie passeert en de verhouding tussen het aantal leerlingen dat het knelpunt aangeeft en het aantal leerlingen dat het punt passert. Voor alle regio’s zijn prioriteitenlijsten gemaakt: de regio Achterhoek, KAN, Noord Veluwe, Rivierenland, Stedendriehoek en Vallei. In het rapport zijn de 246 hoogst geprioriteerde knelpunten opgenomen.

Het oplossen van de knelpunten verhoogt de verkeersveiligheid onder scholieren. Dit onderzoek is een eerste stap in die richting. De opgegeven redenen van de leerling zijn een eerste aanwijzing om te komen tot een oplossing. Deze zullen niet altijd te maken hebben met de weg of het fietspad zelf, maar kunnen ook op het gebied van voorlichting en verkeerscontrole liggen. Dat kan geconcludeerd worden uit de aangegeven redenen voor de knelpunten.

Voor auto’s die door rood licht rijden kan handhaving een oplossing zijn. Soms kan de onveiligheid veroorzaakt worden door onvoldoende kennis en verkeersinzicht bij de leerling. Verkeerseducatie kan hierbij uitkomst bieden. Nu de omvang en aard van de knelpunten bekend is bekend, zal de provincie zich gaan inzetten voor het oplossen ervan.
Provincie:
Tag(s):