donderdag, 27. maart 2008 - 13:18

Risicoanalyse domein GHOR

Den Haag

Zoals aangegeven in haar werkplan heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid in 2007 een risicoanalyse uitgevoerd om - naast de bevindingen uit de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding - een beeld te krijgen van de belangrijkste knelpunten binnen de organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

De organisatie van de GHOR is hierbij omschreven als structuur, processen en actoren binnen de GHOR, die primair gericht zijn op (aspecten van) openbare orde en veiligheid.

Op basis van een literatuurstudie en expertmeetings met het bestuurlijke en operationele veld wilde de Inspectie OOV inzicht krijgen in de belangrijkste kansen, knelpunten en bedreigingen voor een optimaal functioneren van de organisatie van de GHOR. Dit heeft geresulteerd in een aantal thema's voor mogelijk nader onderzoek: de daadwerkelijke bestuurlijke interesse in de GHOR, het gebrek aan herkenbaarheid van de witte kolom, onvoldoende regie, onvoldoende samenwerking en het leeragentschap.

De resultaten zijn verwerkt tot bijgaande 'Risicoanalyse domein GHOR'. Deze zal worden gebruikt om de onderzoeksstrategie van de Inspectie OOV de komende jaren verder vorm te geven. Door onderzoek naar relevante thema's te doen wil de Inspectie OOV bijdragen aan een duidelijke positionering van de GHOR binnen de veiligheidsketen. In 2008 zal de Inspectie OOV inzoomen op de organisatie van de GHOR en positie van de regionaal geneeskundig functionaris (directeur GHOR).
Provincie:
Tag(s):