zaterdag, 31. mei 2008 - 18:44

Risicojongere blijft in beeld met signalerings-systeem

Venlo

Venlo gaat, samen met alle gemeenten van Noord- en Midden Limburg, een risicosignaleringssysteem voor jongeren die zorg nodig hebben inzetten. Op een bijeenkomst op 13 februari jl. hebben de bestuurders van deze gemeenten de intentie uitgesproken om de aanschaf en implementatie van een dergelijk systeem gezamenlijk te willen aanpakken.

Per 2009 moet iedere gemeente aansluiten op de zogeheten landelijke verwijsindex risicojongeren. Deze index is een digitaal risicosignaleringssysteem waarin risicosignalen rondom een jongere bij elkaar komen, over gemeentegrenzen heen. Doel is om te zorgen dat jeugdigen waar zorg om bestaat niet uit beeld verdwijnen wanneer ze bijvoorbeeld verhuizen, zodat ze ook in hun nieuwe woonplaats opgemerkt worden. Zorginstellingen in die andere gemeente zien door het systeem dan bijvoorbeeld direct dat deze jongere zorg nodig heeft.

Naast de landelijke verwijsindex kan een gemeente ervoor kiezen ook nog een eigen risicosignaleringssysteem aan te schaffen, gekoppeld aan de landelijke verwijsindex, waarbij een match wordt gemaakt tussen de risicosignalen en de feitelijk hulpverlening. Zorginstellingen zien dan niet alleen dát een jongere zorg krijgt c.q. nodig heeft, maar ook welke zorg en van wie hij deze op dat moment krijgt.

De uitvoering van ketenafspraken, invulling van de regiefunctie en coördinatie van de zorg komen op deze manier een stuk dichterbij. Vandaar dat gekozen is voor een regionale aanschaf van eenzelfde systeem.

“Regionale samenwerking op dit vlak is noodzakelijk,� vindt wethouder Jan Lamers (Jeugd, Welzijn & Zorg). “Jongeren blijven niet binnen de gemeentegrenzen. Denk bijvoorbeeld aan scholieren die elders naar het voortgezet onderwijs gaan, of jongeren die verhuizen, of op jonge leeftijd zelfstandig gaan wonen. Met het nieuwe systeem blijven ze in beeld en gaat de zorg door.�
Provincie:
Tag(s):