vrijdag, 30. mei 2008 - 18:07

Risico's voor Nederlandse samenleving op een rij

Den Haag

De uitbraak van een grieppandemie vormt een van de grootste risico’s voor de Nederlandse samenleving. Het uitbreken van een pandemie is ‘waarschijnlijk’ en de gevolgen zullen enorm zijn. Ook een oliecrisis is een groot risico voor de nationale veiligheid. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag bekendgemaakt.

Een grote overstroming vanuit zee is ‘zeer onwaarschijnlijk’ door de bescherming door duinen, dijken en andere waterkeringen. Maar áls zo’n echt grote overstroming zich zou voordoen, zijn de gevolgen ‘catastrofaal’.

In deze scenario’s raakt de Nederlandse samenleving ernstig ontwricht. Zo kan er sprake zijn van (veel) dodelijke slachtoffers, grote economische schade, ernstige verstoring van het dagelijks leven en angst of woede onder de bevolking.

De kansen op andere bedreigingen voor de nationale veiligheid zijn iets of veel groter, maar de gevolgen zijn kleiner. Zo vallen de kansen op een hevige hittegolf met grote droogte, landelijke uitval van de stroomvoorziening of links- of rechtsextremistische rellen in de categorieën ‘mogelijk’ tot ‘waarschijnlijk’. Afhankelijk van de omstandigheden zijn de gevolgen dan beperkt tot ernstig.

Deze bevindingen blijken uit de inventarisatie die de regering heeft laten maken van dreigingen die op ons af zouden kunnen komen en die tot ontwrichting van de samenleving zouden kunnen leiden. De inventarisatie volgt uit de strategie nationale veiligheid, en is met voorrang gericht op de thema’s klimaatverandering, energievoorziening en polarisatie en radicalisering.

Op basis van de inventarisatie en de scenario's per dreiging neemt de regering maatregelen. Op die manier kan zo veel mogelijk voorkomen worden dat de maatschappij ontwricht raakt.

Op voorstel van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de Ministerraad besloten de zogenoemde Nationale Risicobeoordeling naar de Tweede Kamer te sturen.

Deskundige ambtenaren van de verschillende ministeries hebben samen met een aantal onafhankelijke kennisinstituten en wetenschappers de inventarisatie en de scenario's opgesteld. Ook het bedrijfsleven en medeoverheden hebben hieraan meegewerkt.

Lees meer hierover bij blikop112.nl
Provincie:
Tag(s):