donderdag, 28. augustus 2008 - 9:26

Rode Kruis start database met vermiste personen

Den Haag

Op 30 augustus, de Internationale Dag van de Vermisten, lanceert het Nederlandse Rode Kruis een Europese opsporingsdatabase. Met deze database kan het Rode Kruis familieleden die elkaar zijn kwijt geraakt bij de vlucht naar een veilig land in Europa, eenvoudiger terug vinden.

De organisatie ontvangt ieder jaar opsporingsverzoeken van familieleden die elkaar kwijt zijn als gevolg van conflicten of (natuur) rampen. In 2007 ontving het Nederlandse Rode Kruis zo’n 850 verzoeken om opsporing. Steeds vaker gaat het om gezinsleden die zich vermoedelijk in verschillende Europese landen bevinden.

Voorheen werden Rode Kruiscollega’s in de landen waar de gezochte familieleden zich zouden kunnen bevinden afzonderlijk benaderd. Met behulp van de database kan het Rode Kruis een zoekactie gelijktijdig starten bij de diverse Europese Rode Kruis organisaties.
Provincie:
Tag(s):