maandag, 9. juni 2008 - 11:32

Roermond bestrijdt onkruid met 'kokend' water

Roermond

De gemeente Roermond start met een nieuwe vorm van onkruidbestrijding, de zogenaamde WAVE-techniek. Hierbij wordt onkruid door middel van heet water bestreden. De sensorgestuurde techniek zorgt er voor dat alleen daar waar onkruid staat, wordt gespoten. De pilot vindt plaats op 23 juni in Swalmen.

Roermond bestrijdt al jaren het onkruid op een milieuvriendelijke wijze door middel van borstelen. Twee keer en op een aantal plaatsen drie keer per jaar komt de borstelmachine langs, op dezelfde dag gevolgd door een veegwagen. In de recent opgestelde evaluatie van deze onkruidbestrijding is ervoor gekozen om de nieuwe techniek uit te testen.

De rijdende WAVE-machine spuit water van 98°C op het onkruid. Het hete water werkt diep in de plant door, met als gevolg dat het bovengrondse deel en de wortelhals afsterven. Na enkele behandelingen gaat het onkruid dood. Een opruimbehandeling is bij normaal beheer niet meer noodzakelijk. De methode spuit onder lage druk waardoor voegen intact blijven. Zelfs schadegevoelige bestratingen vertonen geen slijtage door deze manier van onkruidbestrijding. Resultaten op andere plaatsen geven aan dat de WAVE nauwelijks overlast oplevert, minder lawaai en geen stof.

Om de onkruidbegroeiing na de eerste spuitbeurt op niveau te houden en het onkruid ‘uit te putten’ komt de WAVE in de weken tot aan de winterperiode vaker terug om het onkruid te bestrijden. Na de laatste behandeling wordt de proef geëvalueerd en wordt bekeken of de WAVE voor Roermond een geschikt alternatief is.
Provincie:
Tag(s):