donderdag, 14. augustus 2008 - 10:08

Roermond start actie tegen ijzeroverlast

Roermond

De gemeente Roermond en de politie gaan vanaf maandag 18 augustus controleren op overlast veroozaakt door ijzerhandelaren. Zij doen dit in het project 'IJzersterk'. Doel van het project is het van de straat halen van met oud ijzer geladen vrachtwagens en/of aanhangwagens.

Oorzaak van het project is de voortdurende stroom klachten die de gemeente en politie van buurtbewoners ontvangen. Ongeveer 60 oud ijzerhandelaren halen het ijzer voornamelijk in Duitsland op en brengen het naar de wijken in Roermond. Tussen het ophalen van het ijzer en het inleveren bij een opkoper zit vaak dagen en soms zelfs weken. Dit levert een wijkontsierend beeld op. Ook ondervinden de buurtbewoners regelmatig geluidsoverlast hiervan. Na overleg tussen politie, gemeente en het openbaar ministerie is besloten om deze overlast aan te pakken.

De politie en stadstoezicht zullen in eerste instantie tussen 18 augustus t/m 31 augustus waarschuwend optreden. Vanaf 1 september gaan politie en gemeente over tot verbaliseren. Omdat het een economisch delict betreft zullen de boetes fors zijn, meldt de politie.

Het optreden van de gemeente en politie vindt plaats op grond van de wet milieubeheer. Deze wet stelt dat het verboden is om afvalstoffen op een voor publiek zichtbare plaats in de openlucht op te slaan. Het blijft wel toegestaan om ijzer in Duitsland op te kopen en te verkopen in Nederland. Het probleem zit in de opslag van ijzer in de woonwijken. Het motto van de projectgroep luidt daarom: 'IJzer opslaan in de wijk, dat slaat nergens op!'
Provincie:
Tag(s):