maandag, 20. oktober 2008 - 18:43

Roermondse wijkagent gaat online

Roermond

Bewoners van een aantal wijken uit Roermond hebben vanaf 21 oktober, naast het contact via het spreekuur in de wijk, een unieke gelegenheid om met hun wijkagent te communiceren, want de wijkagent gaat online. De politie Limburg-Noord start deze proef samen met de politie Utrecht als eerste in het land, zo maakte zij vandaag bekend.

De Roermondse wijkagenten Jos Amory en Mark Adriaans gaan voor een proefperiode van een jaar online om er zo achter te komen wat er speelt in de wijken. Grote voordeel voor buurtbewoners is dat ze op een eenvoudige manier contact met hun wijkagent kunnen opnemen. Daarnaast wil de politie deze site ook gebruiken om de hulp van wijkbewoners in te roepen bij het opsporen van verdachten van strafbare feiten.

De wijkagent is te bereiken via de website www.buurtlink.nl. Het initiatief loopt vooralsnog alleen in de wijken 't Veld, 't Vrije Veld, de Weerd, Hatenboer, Hammerveld, Roerzicht, Voorstad en St Jacob. Op donderdag 23 en vrijdag 24 oktober zullen alle inwoners van deze wijken via een persoonlijke brief van hun wijkagent op de hoogte gebracht worden van deze pilot.

Het doel van stichting Buurtlink is de bewoners de gelegenheid geven elkaar beter te leren kennen en elkaar op de hoogte te stellen wat er gebeurt in de wijk. Tevens hoopt de stichting dat bewoners zich meer betrokken gaan voelen bij wat er speelt in de wijk en dat de leefbaarheid in de buurt zal toenemen.

De rubriek van de wijkagent op Buurtlink.nl is een proef voor een jaar. Naar verwachting zal in het district Venray in het eerste deel van 2009 een derde wijkagent hierbij aansluiten. Afhankelijk van de ervaringen zal gekeken worden of het wordt voorgezet of uitgebreid wordt voor andere wijken.
Provincie:
Tag(s):