vrijdag, 30. mei 2008 - 9:25

ROF bezorgd over letselslachtoffers

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid FrysIân (ROF) is bezorgd over de wijze waarop de verkeersongevallen landelijk geregistreerd wordt. Dat hebben de leden van het ROF donderdag in haar vergadering unaniem uitgesproken.

Belangrijkste reden om de bezorgdheid uit te spreken is de nieuwe werkwijze bij de politie voor de registratie van verkeersongevallen: bij minder ernstige ongevallen wordt alleen dag, datum, tijdstip, straat, plaats en gemeente vastgelegd. Er wordt niet langer letsel-gerelateerde informatie vastgelegd.

Het ROF is weliswaar tevreden over de aanstaande kwaliteitsslag, maar dit betreft vooral de inwinning en verwerking van verkeersongevallen met dodelijk letsel en/of ziekenhuisopname. Dit levert kwantitatief en kwalitatief betere informatie op, maar daar staat tegenover dat veel ongevallen niet volledig worden vastgelegd en daarmee veel ongevaldata verloren gaat.

Dat beperkt niet alleen de mogelijkheden voor een goede analyse en beleidsaanpassingen, maar vergroot vooral het risico dat verkeersslachtoffers opnieuw slachtoffer worden in de juridische afhandeling van de gevolgen van het ongeval. Het ROF hoopt dat de nieuwe werkwijze (die al ingevoerd is per 1 april) aangepast gaat worden.
Provincie:
Tag(s):