woensdag, 14. mei 2008 - 19:19

Rol en taken van de provincie Drenthe ter discussie

Assen

‘De provincie Drenthe heeft een duidelijke positie en een eigen rol te vervullen, de provincie moet meer focussen op minder taken en moet pal staan voor een gedeelde en gedragen visie.’ Zo stelde Ard van der Tuuk, voorzitter van de commissie Rol en Taken van Provinciale Staten. Afgelopen periode deed de commissie onderzoek naar de positie, rol en taken op verschillende beleidsterreinen van de provincie Drenthe. woensdag is tijdens het symposium het rapport overhandigd aan Relus ter Beek en werden de resultaten gepresenteerd.

Het onderzoeksrapport ‘Amen is geen Amsterdam’ sprak voor zich: de specifieke Drentse situatie is van belang in de discussie over positionering en legitimatie van de provincie. Rollen en taken zijn in Drenthe vaak anders dan in de Randstad. Op de provincie wordt vaker een beroep gedaan, en heeft hier volgens Van der Tuuk dus duidelijk bestaansrecht.
De commissie pleitte er onder meer voor dat de provincie zich moet concentreren op de taken waarvoor ze aan de lat staat en waarin ze goed is, zoals omgevingsbeleid, water, milieu, mobiliteit en economische zaken. In taken als breedtesport, maatschappelijke ondersteuning en onderwijs -die primair bij de gemeente horen- heeft de provincie alleen een rol als er vraag is vanuit de gemeente naar expertise of coördinatie. Ard van der Tuuk onderschrijft het uitgangspunt ‘decentraal wat kan en centraal wat moet.’ Ook stelde de commissie dat in voorbereiding van beleid de provincie verantwoordelijk is voor een gedeelde en gedragen visie, die alle spelers in het veld richting en houvast geeft: kaders stellen voor beleidsuitvoering, met grenzen van provinciale en gemeentelijke interventie en sturen op uitkomsten.

Tijdens het symposium hield Klaartje Peters, auteur van ‘Het opgeblazen bestuur’ een inspirerende presentatie over de legitimiteit van de provincie en gaf haar visie op het rapport, waar zij zeer lovend over sprak. Wel uitte zij haar twijfels over de uitvoering. De positie van de provincie werd nader toegelicht door Alfons Dölle, hoogleraar decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaf aan dat de provincie keuzes onder ogen moet zien, ongeacht de richting of oplossing. En Hans van der Laan, burgemeester van de gemeente Noordenveld, legde de relatie tussen provincie en gemeente. Hij vond het geen opgeblazen rapport, waarmee gemeenten goed uit de voeten kunnen.
Provincie:
Tag(s):