dinsdag, 8. juli 2008 - 17:18

Rombouts geschokt door geweld tegen politie

“Met verontwaardiging heb ik kennis genomen van de verschillende geweldsincidenten, die afgelopen weekend in de regio en in ook in de stad ‘s-Hertogenbosch hebben plaatsgevonden. Politieagenten zijn daarbij geconfronteerd met excessief geweld. Geweldincidenten tegen politieagenten acht ik onacceptabel. Ik wil dan ook de woorden van de korpschef de heer Akerboom kracht bij zetten:“niemand komt hier mee weg." Aldus burgemeester Rombouts dinsdagmiddag in een persverklaring.

Naar aanleiding van het geweld tegen de politie afgelopen weekend laat de burgervader verder weten dat, "Het toenemende geweld in de publieke ruimte is een punt van zorg. Overheidsfunctionarissen verdienen extra bescherming en zij die hen verhinderen of belagen tijdens de uitoefening van hun functie krijgen een extra zware “behandeling�.
Binnenkort zal de strategische driehoek met de korpschef en de Hoofdofficier van Justitie bespreken, welke aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid van politiemedewerkers te verbeteren."
Provincie:
Tag(s):