dinsdag, 8. april 2008 - 19:55

Rondleidingen opgraving Waterdael III

Someren

Op zaterdag 19 april worden tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen gegeven op de archeologische opgraving in het nieuwbouwplan Waterdael III te Someren. Op vrijdag 18 april wordt een aantal basischolen uit Someren in de gelegenheid gesteld een kijkje te komen nemen op de opgraving.

Sinds eind oktober 2007 vindt in het nieuwbouwplan Waterdael III aan de zuidoostkant van Someren een grootschalige opgraving plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam (ACVU-HBS) en het Archeologisch Diensten Centrum Amersfoort (ADC). In het plangebied van ruim 25 hectare wordt ongeveer 13 hectare volledig opgegraven. Tot nog toe is ongeveer 8 hectare onderzocht. De opgraving gaat nog enkele maanden duren, maar dit is een mooi moment om stil te staan bij de resultaten van de afgelopen 5 maanden.

Tot op heden zijn de goed geconserveerde sporen aangetroffen van minstens zeven boerderijerven uit de IJzertijd (ca 800 – ca 12 voor Chr.); Een urnenveld uit dezelfde periode, vergelijkbaar met die van Waterdael I, maar dan kleiner; een ruim 2,5 hectare groot grafveld uit de Romeinse tijd (12 voor Chr. - ca 450 na Chr.) en meer dan 90 boerderijplattegronden en bijgebouwen uit de Vroege en Volle Middeleeuwen (ca 700 – 1250 na Chr.), tezamen met ca 35 waterputten, oude wegen en allerlei greppels.
Als de opgraving rond de zomer wordt afgerond is samen met het eerder uitgevoerde onderzoek ruim 33 hectare cultuurlandschap aaneensluitend onderzocht. Voor de IJzertijd en de Middeleeuwen is het onderzoek op Waterdael, gemeten op nationale schaal, nu al een topsite.

Om geïnteresseerden de gelegenheid te bieden de archeologische werkzaamheden van dichtbij te bekijken, worden zaterdag 19 april vanaf 11.00 uur door de archeologen en leden van de heemkundevereniging Asten-Someren rondleidingen verzorg.
Provincie:
Tag(s):