vrijdag, 31. oktober 2008 - 9:10

Rotterdam en TU Delft bundelen kennis

Rotterdam

Burgemeester Opstelten van Rotterdam en rector magnificus Fokkema van de TU Delft hebben op donderdag 30 oktober 2008 het samenwerkingsconvenant 'Klimaat, energie, duurzaamheid en water' ondertekend.

Met dit convenant spreken zij af om samen te werken op het gebied van duurzame stedelijke inrichting en watermanagement, deltatechnologie, klimaatonderzoek, CO2-opvang, -transport en -opslag en duurzaam ondernemerschap. De ondertekening vond plaats tijdens het jaarcongres van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA 'ReInventing Delta Life'.

Het convenant past in het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Rotterdam Climate Initiative, dat als doelstellingen heeft om de CO2-uitstoot te halveren en het bijbehorende adaptatieprogramma Rotterdam Climate Proof, dat de stad juist voorbereidt op de gevolgen van klimaatverandering. Het convenant betekent daarnaast een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de Rotterdam Climate Campus, een kenniscluster en internationale showcase voor klimaat- en waterresearch.

Voor de TU Delft biedt samenwerking met Rotterdam een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met concrete oplossingsgerichte onderzoeksprojecten, waarbij een belangrijk accent ligt op het duurzaam vervlechten van wonen, werken en industrie in deltagebieden.
Provincie:
Tag(s):