vrijdag, 20. juni 2008 - 0:43

Rotterdam streeft niet naar 100 procent scannen

Rotterdam

‘Wegens voortdurende schaalvergroting in de containeroverslag en aanhoudend belang van de veilig goederentransport streeft het Havenbedrijf naar integratie van containerinspecties in de logistiek. Met nieuwe concepten voor geautomatiseerde inspecties kunnen grote aantallen containers worden gescand zonder dat de logistiek er hinder van ondervindt’, aldus André Toet, directeur van het Havenbedrijf, tijdens een bijeenkomst met de Amerikaanse National Defense Transportation Association donderdag 19 juni in Rotterdam.

De directeur van het Havenbedrijf ontkent het gerucht dat het Havenbedrijf en de Douane de Amerikanen ondersteunen in hun streven naar het volledig inspecteren van de inhoud van alle containers die de haven uitgaan: “We streven niet naar 100 procent scannen. Risicoanalyse blijft het uitgangspunt.�

Het Havenbedrijf wil een en ander verwezenlijken door grootschalige scanning van uitgaande stromen, elektronische data-uitwisseling tussen havens en integratie van beveiliginginspecties in het logistieke proces. Een vergelijkbaar concept is al met succes toegepast voor het detecteren van nucleaire materiaal in zeecontainers.
Categorie:
Tag(s):