woensdag, 18. juni 2008 - 17:11

Rotterdam zet aanval in op hogere babysterfte

Rotterdam

Tijdens een speciale conferentie op woensdag 18 juni presenteerde Rotterdam het Aanvalsplan Perinatale Sterfte. Rotterdam maakt daarbij als eerste stad in Nederland werk van preconceptievoorlichting aan mensen met een kinderwens. Dit heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

Perinatale sterfte, het sterven van baby's na de 28ste week van de zwangerschap en in de 1e week na de geboorte, krijgt sinds 2007 veel aandacht. De reden hiervoor is dat deze babysterfte in Rotterdam hoger ligt dan in de rest van Nederland en zelfs hoger dan in de andere grote steden. Er is duidelijk behoefte aan een Rotterdam-brede aanpak.

Tijdens een eerste bijeenkomst met experts begin 2008 zijn de negatieve uitkomsten van het onderzoek naar perinatale sterfte besproken en toegelicht. Vervolgens hebben kleine groepen deskundigen knelpunten, risicofactoren en mogelijke oplossingen aangedragen.

Ambitieus plan
Op basis van de input van de experts zijn de eerste contouren van het aanvalsplan zichtbaar geworden. Ook is er een platform van betrokkenen opgericht. Aan het platform nemen de experts deel die zowel meeschrijven aan het aanvalsplan, als uitvoering geven aan de beschreven maatregelen.

Het plan is ambitieus. Het staat voor een integrale aanpak met meerdere interventies om de Rotterdamse geboorte-uitkomsten te verbeteren. Wethouder Kriens (volksgezondheid, welzijn en maatschappelijk opvang): "Het succes van het plan hangt samen met een goede ketenzorg. Maar de allerzwakste schakel is de eerste schakel: preconceptievoorlichting. Daar is nu de meeste winst te halen."

De punten van aanpak
Preconceptievoorlichting voor ouders met een kinderwens;
Zwangerschap: de zwangere vrouwen moeten eerder in contact komen met de verloskundigen, zodat ze op tijd de juiste adviezen en behandeling kunnen krijgen;
Veilige bevalling door de bouw van geboortecentra (waar je "net zoals thuis" kunt bevallen met een ziekenhuis dichtbij);
Stimuleren van het gebuik van kraamzorg: kraamzorg;
Extra begeleiding vanuit het consultatiebureau voor kinderen die een slecht start hebben gemaakt;
Een registratie van elk kind dat wordt geboren in Rotterdam.
Provincie:
Tag(s):