woensdag, 19. november 2008 - 21:35

Rotterdamse economie gegroeid in 2007

Rotterdam

De Rotterdamse economie heeft zich in 2007 goed ontwikkeld met een groei van 3,8%. De Rotterdamse werkgelegenheid groeide vorig jaar met 3000 banen. Dat blijkt uit de Economische Verkenning Rotterdam 2008 en de Werkgelegenheidsmonitor die de wethouders Mark Harbers (Economie, Haven en Milieu) en Dominic Schrijer (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Grotestedenbeleid) woensdag 19 november hebben gepresenteerd in de Rotterdamse Schiecentrale.

De kracht van de Rotterdamse economie uit zich in goede rendementen en een hoge productiviteit. Rotterdam kent minder grote pieken en dalen dan andere steden in tijden van economische turbulentie. De verkenning laat zien dat de ontwikkeling van de Rotterdamse economie en arbeidsmarkt niet langer achterblijven bij die van andere grote steden.

Ook in economisch zwaar weer behoudt de Rotterdamse haven haar sleutelfunctie voor de Europese economie. Aandacht voor het opleiden en opscholen van werklozen en werkenden blijft een prioriteit.

Kwaliteit van de economie
De verkenning laat zien dat de speerpuntsectoren van het Rotterdamse economisch beleid, het haven en industrieel complex (57.667 banen), de creatieve sector (11.158 banen) en het cluster medisch en zorg (58.127 banen) over 2007 alle drie groei vertoonden. Daarmee wordt Rotterdam gesterkt in haar ingezette koers op deze sectoren.

Van de vier grote steden krijgt Rotterdam daarnaast volgens de Economische Thermometer van de Rabobank het hoogste rapportcijfer voor de kracht van de economie. Overall komt Rotterdam na Utrecht op de tweede plaats. Dit cijfer is vastgesteld op basis van scores op werkfunctie, investeringsquote, productiviteit en rendement van het bedrijfsleven in Rotterdam.

Een positieve ontwikkeling voor de kwaliteit van de Rotterdamse economie is dat het aandeel van de kennisintensieve sectoren in de Rotterdamse economie in de afgelopen 20 jaar sterk is toegenomen: van 10,5 % naar 15,2%. Dat is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse kenniseconomie.

Door de kredietcrisis en de internationale economische teruggang zal de groei van de Rotterdamse economie in 2008 lager zijn. Wethouder Mark Harbers: “Als stad zetten we in op een standvastige koers, dat betekent dat we ons richten op het borgen of verbeteren van onze uitgangspositie, zodat Rotterdam straks is voorbereid bij een weer aantrekkend economisch klimaat. We blijven daarom investeren in de kwaliteit van de stad en de economie. Belangrijke voorbeelden zijn onze investeringen in de buitenruimte van de binnenstad, de ontwikkelingen in het Central District Rotterdam en de omgeving van het Erasmus MC.�

Werkgelegenheid
In 2007 groeide de Rotterdamse werkgelegenheid met 3000 banen erbij (bijna 1%). Naast het haven- en industriecomplex biedt ook de publieke sector veel werkgelegenheid in Rotterdam. Bij elkaar is de publieke sector goed voor 35% van de Rotterdamse werkgelegenheid.

Wethouder Dominic Schrijer: “Deze sectoren zorgen daarmee voor stabiliteit in de economie. We blijven onze aandacht richten op de match tussen werkzoekenden en bedrijven met vacatures. Als gemeente zetten we in op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, het oplossen van het stagetekort en het ‘opscholen’ van werkenden. Sinds vorig jaar lukt het beter dan voorheen om ook langdurig werklozen aan het werk te krijgen. We hebben maar liefst 2000 mensen uit deze groep aan een baan geholpen�.

Uit de verkenning blijkt daarnaast dat een hoger opgeleide meer kans heeft om een hooggeschoolde baan te vinden in de Rotterdamse regio dan in andere grootstedelijke regio’s in Nederland.

De Economische Verkenning en de werkgelegenheidsmonitor zijn uitgaven van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Rabobank Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Ooms Makelaars, Havenbedrijf Rotterdam NV, Randstad, KPMG, Hogeschool Inholland en Albeda College. De werkgelegenheidsmonitor wordt twee keer per jaar geactualiseerd.
Provincie:
Tag(s):