woensdag, 27. augustus 2008 - 9:39

Route voor mindervaliden rondom Leukermeer

Bergen

Na het gebleken succes van de mindervaliden wandelroute bij het Reindersmeer en Eendenmeer in Bergen, wordt in het najaar begonnen met het aanleggen van eenzelfde fiets- en wandelpad rond het Leukermeer. Op deze wijze wordt een gecombineerd fiets- en wandelpad gerealiseerd dat tevens geschikt is voor mindervaliden en jonge gezinnen met wandelwagens. Ook zal door de aanleg van een goed fiets- en wandelpad de veiligheid van de gebruikers worden vergroot, doordat een deel nieuw aangelegd wordt naast de openbare weg. Hierdoor hoeven fietsers en wandelaars niet meer op de openbare weg te lopen of te fietsen.

Het gebied rondom het Leukermeer wordt de komende jaren verder ontwikkeld met als doel de toeristische aantrekkingskracht van het gebied te versterken. Zo worden er twee hoogwatergeulen gerealiseerd nabij de ingang van het Leukermeer bij de Maas. Daarnaast wordt de voorhaven van het Leukermeer fors vergroot ten behoeve van watersport en de toeristisch-recreatieve infrastructuur van het gebied zal opgewaardeerd en versterkt worden.

Door het instellen van een recreatieve 30 km zone tussen Jachthaven ’t Leuken en de Halve Maanse weg wordt de verkeerveiligheid verbeterd. Ook is in de zomer al begonnen met het wegwerken van achterstallig onderhoud rondom het Leukermeer.
Provincie:
Tag(s):