dinsdag, 17. juni 2008 - 10:21

Rouvoet investeert 10 miljoen in gesloten jeugdzorg

Den Haag

Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) stelt dit jaar ruim 10 miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit van de gesloten jeugdzorg te verbeteren: kleinere groepen, specifieke bijscholing voor medewerkers in de gesloten jeugdzorg en aanpassingen aan gebouwen. Dat schrijft Rouvoet in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding was het Algemeen Overleg op 1 november 2007, waarin de minister de toezegging deed om te komen tot een verbetering van de veiligheid en kwaliteit van de gesloten jeugdzorg. Daarna hebben aanbieders van gesloten jeugdzorg het Streefbeeld Jeugdzorg Plus opgesteld, waarin ze aangeven aan welke kwaliteitscriteria de gesloten jeugdzorg moet voldoen.

Dit heeft geleid tot een aantal concrete maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit en veiligheid in de gesloten jeugdzorg te verbeteren.
De 10 miljoen euro zal onder meer besteed worden aan de beperking van groepsgrootte door de instellingen de kans te geven meer personeel aan te trekken. Verder zal er worden gewerkt aan bij- en nascholingscursussen specifiek voor de gesloten jeugdzorg.

Het geld zal ook worden besteed aan het aanpassen van de gebouwen. Zo kunnen voormalige justitiële jeugdinrichtingen (JJI) publieksvriendelijker worden gemaakt door de tralies in de bezoekruimtes te verwijderen, in combinatie met de inzet van extra personeel om een oogje in het zeil te houden.

In 2009 komen er nog twee JJI’s over naar Jeugd en Gezin. Het gaat om de JJI Den Engh en JJI De Heuvelrug (locatie De Lindenhorst). Deze inrichtingen zijn zich aan het voorbereiden op deze overheveling. Om dit proces te begeleiden wordt er, in navolging van de al eerder overgehevelde JJI’s, geld beschikbaar gesteld voor de transitiekosten.
Provincie:
Tag(s):