maandag, 17. maart 2008 - 16:34

Rouvoet onderzoekt toekomst van de Glen Mills School

Wezep

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin gaat onderzoeken of en zo ja, onder welke condities, de Glen Mills School van de Hoenderloo Groep in Wezep gesloten jeugdzorgvoorziening kan worden. Dat staat in de brief aan de Tweede Kamer, waarin Rouvoet vandaag reageert op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie van het onderwijs naar de veiligheid van de Glen Mills School.

De inspecties concluderen dat de Glen Mills School een matig risico heeft op een onveilig leef-, behandel- en werkklimaat voor jongeren en personeel. Een belangrijke constatering is dat er niet volledig aan de Wet op de Jeugdzorg wordt voldaan waar het gaat om de toepassing van ‘holding’ - het vastpakken en vasthouden van een jongere bij ernstige vormen van agressie- , de toegang tot het klachtrecht en de vertrouwenspersoon.

De Inspectie jeugdzorg heeft maandag haar standpunt bekendgemaakt dat holding alleen mag worden toegepast op grond van artikel 29o lid1 sub d van de Wet op de Jeugdzorg. Dit artikel heeft alleen betrekking heeft op accommodaties die zijn aangewezen voor gesloten jeugdzorg.

De minister kondigt aan dat hij daarom in overleg is met de Inspectie Jeugdzorg, de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Justitie en de Hoenderloo Groep om de consequenties van de bevindingen voor de Glen Mills School te inventariseren. De Tweede Kamer zal daarover voor de zomer worden geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):