dinsdag, 28. oktober 2008 - 9:57

ROVER-Brabant ontstemd over opheffen goedlopende buslijn

ROVER-Brabant is ontstemd over het opheffen van spitslijn 124 door de provincie en roept de betrokken partijen op om deze lijn vanaf 14 december 2008 gewoon te laten rijden. Deze spitsbuslijn rijdt in de vroege ochtend 4 keer van Oosterhout via Raamsdonkveer en Made naar NS-station Lage Zwaluwe. Aan het eind van de middag rijdt deze lijn 5 ritten in de omgekeerde richting.

De spitsbuslijn 124 wordt voornamelijk voor het woon-werkverkeer van Raamsdonkveer en Made naar Dordrecht en verder gebruikt.
Het voordeel van deze spitslijn is dat de reis een stuk sneller is dan via Breda en dat daarnaast ook de reiskosten een stuk lager zijn.

De provincie Noord-Brabant heeft in het nieuwe exploitatieplan 2009 besloten dat deze buslijn wordt opgeheven. Het Reizigersoverleg Brabant, waarin ROVER vertegenwoordigd is, heeft geprotesteerd tegen het opheffen van deze lijn maar zonder enig resultaat.

Het Reizigersoverleg Brabant heeft de bezettingscijfers van deze lijn opgevraagd, maar niet ontvangen. ROVER heeft zelf onderzoek ingesteld naar de bezetting van deze lijn en komt uit op een gemiddelde bezetting van 4 reizigers in de 8-persoonsbus. Het komt minimaal één keer in de week voor dat er meer dan 8 reizigers met de bus mee willen en dat betekent voor de reiziger dan minimaal een halfuur wachten en hopen dat hij met de volgende bus mee kan. ROVER vindt dat er bij te weinig capaciteit altijd vervangend vervoer moet worden geregeld.

De beslissing over het opheffen van lijn 124 werd door de ambtenaren van de provincie voorbereid en de beslissing werd door Gedeputeerde Staten genomen. Het probleem voor de reizigersorganisaties is dat bezwaar en beroep niet mogelijk is. Daarnaast is ook de visie dat Provinciale Staten zich in het kader van de dualisering van het provinciebestuur zich niet met dit soort “details� bezig hoort te houden. ROVER vindt dat de “reiziger� meer invloed moet krijgen bij dit soort beslissingen.

Gelet op de grote drukte op de A59 met woon-werkverkeer moet er een markt zijn voor openbaar vervoer tussen Lage Zwaluwe en Oosterhout enerzijds en Waalwijk anderzijds.
ROVER kan geen enkel argument bedenken waarom deze buslijn moet worden opgeheven.
Provincie:
Tag(s):