maandag, 25. augustus 2008 - 8:46

ROVER verheugd over geld voor spoor

Utrecht

ROVER, de reizigersorganisatie, is verheugd dat minister Eurlings financiële dekking heeft gevonden voor een actieplan dat meer ruimte schept voor vervoersgroei op het spoor tussen nu en 2020. Het gaat om een bedrag van ongeveer 4,5 miljard euro. Waar de minister dit geld vandaan haalt, is op dit moment echter nog niet bekend.

Het actieplan concentreert zich op enkele drukke hoofdroutes. ROVER! vindt, aansluitend bij het regeerakkoord, dat daarbij een accent op de netwerken in stedelijke gebieden moet liggen, zowel in de Randstad als daarbuiten. Daar zijn namelijk belangrijke verbeteringen van het vervoeraanbod gewenst, en die zijn afhankelijk van functionele verbeteringen van de infrastructuur. ROVER verwachten dat daarvoor een duidelijk hoger bedrag nodig is dan de nu aangegeven 4,5 miljard.
Provincie:
Tag(s):