vrijdag, 16. mei 2008 - 10:28

RSI over hoogtepunt heen

Den Haag

RSI is bij lange na niet meer beroepsziekte nummer één in Nederland. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) blijkt dat van alle beroepsziektenmeldingen er vorig jaar ‘maar’ vijf procent over RSI gingen, terwijl dat in 2003 nog dertig procent was. Dat meldt de nieuwste Verzekerd!, die op 16 mei is verschenen.

Tien jaar geleden leek het bijna een hype. Veel mensen klaagden in toenemende mate over een ‘muisarm’ en over nek-, rug- en schouderklachten, die allemaal onder de noemer RSI (repetitive strain injury) kunnen worden geschaard. Het aantal RSI-klachten nam in korte tijd dan ook schrikbarend snel toe. Het topjaar vormde 2003, toen verzekeraars bijna driehonderd RSI-claims binnenkregen van werkgevers via de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (de werkgeversaansprakelijkheid is op deze verzekering gedekt). De claims betreffen gevallen waarbij de schade is geconstateerd en de causaliteit tussen werk en RSI is vastgesteld. In dta topjaar vormde RSI dertig procent van het totale aantal meldingen.

Kentering
Na 2003 trad een kentering op. De jongste CVS-cijfers laten zien dat RSI weer op het niveau van tien jaar geleden zit: RSI neemt in 2007 vijf procent van het totale aantal meldingen in. Volgens Mesina is dat niet zo gek: werkgevers, maar ook arbodiensten en verzekeraars hebben de afgelopen jaren flink werk gemaakt van voorlichting en preventieve maatregelen. “Veel mensen weten dat een goede zithouding en de juiste afstand tot het scherm belangrijk zijn en dat je niet te lang achter elkaar in dezelfde houding moet zitten.�
De daling die het CVS signaleert, komt overeen met de cijfers die door arbodiensten en bedrijfsartsen aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) worden aangeleverd, hoewel de daling daar al sinds 2000 is te zien. Het NCvB registreerde in 2000 3.011 meldingen. In 2006 was dat nog maar een derde van dat getal: 1.185.

Minder beroepsziekten
Opvallend in de CVS-cijfers tot slot is dat niet alleen het aantal RSI-meldingen daalt, maar ook het totaal aantal beroepsziektenmeldingen. In 2003 werden nog ruim 960 beroepsziektenclaims via de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ingediend; in 2007 waren dat er zeshonderd. Van het totaal aantal claims komen de meeste meldingen binnen over mesothelioom. In 2007 nam deze asbestziekte meer dan de helft van het totaal aantal beroepsziektenclaims in.
Categorie:
Tag(s):