dinsdag, 26. februari 2008 - 9:40

RSJ wil aanpassing in het longstay-beleid in TBS

Den Haag

Op 1 februari heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming RSJ een advies uitgebracht aan staatssecretaris Albayrak van Justitie gericht op aanpassing van het longstaybeleid in de tbs. Longstayafdelingen zijn bedoeld voor tbs-ers bij wie de doelstelling van resocialisatie geen realistisch perspectief is.

Deze patiënten worden niet langer behandeld met de bedoeling hen in de maatschappij terug te brengen. Verlof is voor hen uitgesloten. Het aantal tbs-gestelden dat zeer lang, soms zelfs blijvend, op een ‘longstayafdeling’ verblijft, groeit zeer sterk, sterker dan aanvankelijk gepland en bedoeld.

Dit komt o.a door dat de instroom in de tbs groot is en de uitstroom stagneert. Tevens veranderd de achtergrond van de tbs-populatie en lijden de patiënten vaker aan een veelheid aan stoornissen, die lastiger zijn te behandelen.

Om die ontwikkelingen om te buigen, kan men twee kanten op. De instroom naar de longstay afremmen door het versterken van de rechtsbescherming van de tbs-er bij beslissingen over longstayplaatsing en
-verlenging. Of het longstaybeleid afschaffen en aanhaken bij andere ontwikkelingen in de tbs die meer maatwerk in zorg en beveiliging mogelijk maken.

Dit advies verkent beide opties met hun voor- en nadelen. De Raad adviseert de minister beide opties te onderzoeken. Afschaffen van het longstaybeleid is van beide opties de meest vergaande oplossing, en vraagt om voldoende draagvlak in het veld en in de politiek.
Provincie:
Tag(s):