donderdag, 12. juni 2008 - 20:45

RTL eist openbaarmaking kosten Koninklijk Huis

Amsterdam

'RTL Nieuws' eist dat minister-president Balkenende binnen veertien dagen alle regelingen over de kosten van het Koninklijk Huis openbaar maakt. Zo moet duidelijk worden of er meer verborgen kosten zijn en of er door meer ministeries wordt meebetaald aan het Koninklijk Huis dan tot dusver gemeld. Met openbaarmaking moet ook blijken of er priviléges zijn waarover het parlement nog niet is geïnformeerd. 'RTL Nieuws' hoofdredacteur Harm Taselaar: ,,Het publiek heeft er recht op om te weten op grond van welke regelingen belastinggeld wordt besteed aan het Koninklijk Huis.''

Vandaag heeft 'RTL Nieuws' een spoedverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend bij het Ministerie van Algemene Zaken. Daarin wordt gevraagd om openbaarmaking binnen twee weken van alle regelingen en schriftelijke afspraken die gelden voor het vergoeden van de kosten van het Koninklijk Huis uit de Rijksbegroting. Omdat het hier gaat om formele, bestuurlijke regels, kan openbaarmaking volgens 'RTL Nieuws' niet worden geweigerd.

Na eerder onderzoek naar de kosten van de Groene Draeck en de vliegkosten door leden van het Koninklijk Huis, bleek dat het parlement onvolledig was geïnformeerd. Minister-president Balkenende gaf dinsdag jl. in een brief aan de Tweede Kamer toe dat hij op basis van alle bestaande regelingen concludeert dat er problemen zijn met de regels op basis waarvan op verscheidene begrotingen uitgaven worden gedaan. Hij kondigde de instelling van een speciale ambtelijke werkgroep aan die onder meer alle kosten van het Koninklijk Huis op rekening van de belastingbetaler moet uitzoeken.

De Tweede Kamer vroeg gisteren om openbaarmaking van die regels, maar vandaag zegt de minister-president in een nieuwe brief dat hij verder moet zoeken bij alle ministeries om alle wet- en regelgeving en schriftelijke afspraken verder te inventariseren en dat er ook archiefonderzoek nodig is om zicht te krijgen op alle kosten. In het Wob-verzoek vraagt 'RTL Nieuws' nu om openbaarmaking van alle regelingen die nu bij het Ministerie van Algemene Zaken bekend zijn. Als die niet worden gegeven, stapt 'RTL Nieuws' opnieuw naar de rechter.
Categorie:
Tag(s):