vrijdag, 23. mei 2008 - 21:32

Ruim 60 miljoen voor impuls peuterspeelzalen

Den Haag

Staatssecretaris Dijksma wil een wet die ervoor zorgt dat de kwaliteit van de peuterspeelzalen veel meer in lijn komt met die van kinderopvangcentra. Peuterspeelzalen en kinderopvangcentra worden gestimuleerd meer met elkaar samen te werken. Gemeenten krijgen hierin een belangrijke regierol, zodat rekening kan worden gehouden met verschillende situaties op lokaal niveau.

De GGD en de Inspectie van het Onderwijs krijgen een rol in het toezicht, waardoor ook dit eenduidig wordt. Verder worden peuterspeelzalen beter toegerust om voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te verzorgen. Met deze maatregelen wordt vormgegeven aan de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang in lijn met het coalitieakkoord. In totaal trekt staatssecretaris Dijksma hiervoor ruim 60 miljoen euro uit.

Om de kwaliteit in de peuterspeelzaal te verhogen mag een leidster straks maximaal acht kinderen onder haar hoede hebben. Ook komt er in iedere groep in ieder geval één leidster met een opleiding op MBO-niveau.
Provincie:
Tag(s):