vrijdag, 23. mei 2008 - 17:51

Ruim één miljard extra uit voor WWI

Den Haag

Het kabinet heeft vrijdag 23 mei ruim een miljard euro extra uitgetrokken voor Wonen, Wijken en Integratie. Dat bedrag wordt verdeeld over de wijken, hun bewoners en het wonen. Dit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vrijdagmiddag laten weten.

Wijken
Voor de wijken komt deze kabinetsperiode 300 miljoen euro extra beschikbaar. Daarvan is 240 miljoen bestemd voor de wijken en 60 miljoen voor de bewonersinitiatieven. Hoe de 240 miljoen over de wijken zal worden verdeeld, zal minister Vogelaar op korte termijn aan de steden bekend maken.

Wonen
Ook voor het wonen komt een flink bedrag beschikbaar. Tot en met 2013 komt er 900 miljoen euro bij om de huurtoeslag uit te kunnen keren aan de mensen die er voor in aanmerking komen. Dit extra budget is nodig op basis van huidige berekeningen.

Die berekeningen zijn onder ander gebaseerd op een nog onverklaarde stijging van de uitgaven huurtoeslag door de Belastingdienst. In augustus 2008 levert de Belastingdienst informatie over de uitgaven, waaruit zal blijken of de stijging incidenteel of structureel is.

Vanaf het einde van deze kabinetsperiode (in 2011, 2012 en 2013) zal een tijdelijke beperking van de gelden voor het besluit locatiegebonden subsidies (bls) ingaan. Het gaat om een bedrag van zo’n 90 miljoen euro per jaar, dat bedoeld is voor een bijdrage bij de grondexploitatie bij woningbouwproductie.

Op korte termijn zet minister Vogelaar een onderzoek uit hoe de verhoudingen tussen de publieke en private partijen bij grondexploitatie er in de toekomst uit zouden moeten zien.

Minister Vogelaar is verheugd met de impuls; ‘Het is een mooie plus voor WWI waar we blij mee zijn. We kunnen ermee investeren in de wijken, die ons aan het hart gaan en de bewoners de huurtoeslag geven die zij nodig hebben om hun huur te kunnen betalen.’
Provincie:
Tag(s):