donderdag, 21. augustus 2008 - 21:53

Ruim dertig sollicitaties op vacature burgemeester

Eenendertig mensen hebben gesolliciteerd op de vacature van burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe. Het zijn vijf vrouwen en zesentwintig mannen, die in leeftijd variëren van 39 tot 64 jaar. De vacature is ontstaan door het vertrek per 1 januari 2009 van burgemeester Reinier W. ter Avest. De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen vrijdag.

Twaalf van de sollicitanten zijn lid van de PvdA, tien van de VVD, drie van de ChristenUnie, twee van D66, twee van het CDA, één van GroenLinks en één sollicitant is partijloos. Van de sollicitanten zijn er vijf afkomstig uit het bedrijfsleven, zeven werken bij de overheid, zestien werken in het openbaar bestuur en drie hebben een ander dienstverband. De meesten hebben actieve banden met het openbaar bestuur of hadden dat in het recente verleden.

Waarnemend Commissaris van de Koningin Anneke Haarsma voert in september gesprekken met kandidaten. Daarna overlegt zij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Midden-Drenthe is samengesteld. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt die twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad in de vergadering van 13 november aanstaande de voordracht overneemt, wordt de naam van de eerste kandidaat op de voordracht openbaar gemaakt. Kort daarop gaat de voordracht samen met het advies van de waarnemend Commissaris van de Koningin naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Kroon tot benoeming overgaat.

De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting nog voor de jaarwisseling benoemd en kan dan in januari 2009 in functie treden.
Provincie:
Tag(s):