woensdag, 19. november 2008 - 10:05

Ruim een miljoen leidinggevenden

Den Haag

In 2007 gaven ruim een miljoen mensen leiding aan vijf of meer personen. Dat is 14 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het percentage leidinggevenden is relatief hoog onder mannen, ouderen en voltijders.

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen. Van de mensen die werken gaven vorig jaar 280 duizend vrouwen leiding en 768 duizend mannen. Dat is bijna één op de tien vrouwen tegenover bijna één op de vijf mannen. Deze verhouding is sinds 2001 niet veranderd. Vrouwen geven zowel aan kleine als aan grote groepen medewerkers minder vaak leiding. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Dat mannen vaker leiding geven dan vrouwen geldt voor alle leeftijdsgroepen. Het patroon wordt duidelijker met de leeftijd. Blijft het aandeel vrouwen dat leiding geeft vanaf een jaar of dertig op ongeveer 10 procent steken, het aandeel leidinggevenden onder mannen is juist groter onder ouderen. Bij mannen loopt dit aandeel op van ongeveer 13 procent onder 25–29-jarigen tot bijna 25 procent onder 50–54-jarigen.

Het verschil in leiding geven tussen mannen en vrouwen hangt voor een belangrijk deel samen met de arbeidsduur. Vrouwen werken relatief vaak in deeltijdbanen, waar leidinggeven naar verhouding weinig voorkomt. Wanneer rekening gehouden wordt met de omvang van de baan, is er minder verschil tussen mannen en vrouwen. In banen tot vier dagen per week is er zelfs nauwelijks verschil. In voltijdbanen ligt bij vrouwen het aandeel leidinggevenden echter wel aanzienlijk lager dan bij mannen.
Provincie:
Tag(s):