zaterdag, 5. april 2008 - 9:23

Ruim helft Verdonk-aanhang voor doodstraf

Amsterdam

Als het aan de Verdonk-aanhang ligt wordt de doodstraf weer ingevoerd. In het geval van zeer ernstige misdaden als moord, verkrachting en terrorisme vindt 57% van de potentiële Trots op Nederland (TON) stemmers het uitvoeren van de doodstraf gerechtvaardigd. Dit is één van de meest opmerkelijke conclusies uit een peiling van TNS NIPO in opdracht van de Volkskrant over de nieuwe politieke beweging van Verdonk.

Opmerkelijk is dat de meerderheid van alle Nederlanders het hier niet mee eens is: van alle Nederlanders is 'slechts' 42 procent voor het herinvoeren van de doodstraf en van de niet-potentiële TON-stemmers , degenen die TON noch als eerste noch als tweede keuze noemen, is slechts 36 procent voor deze maatregel.

Verder blijkt uit de peiling dat een aantal andere zeer controversiële maatregelen doorgevoerd worden als Verdonk het met haar nieuwe politieke partij voor het zeggen krijgt. Zo wordt de boerka verboden en openbaar vervoer gratis, komen er meer kerncentrales en worden snelwegen zesbaans én de overheid gaat meer investeren in het terugdringen van CO2-uitstoot.

De respondenten moesten reageren op 31 voorgelegde stellingen. Die gaan over over een zeer divers scala aan onderwerpen. Deze stellingen zijn relatief prikkelend geformuleerd en komen niet overeen met de standpunten van Rita Verdonk of een andere partij in de politiek.

Ze geven echter wel een beeld van voorstellen die politieke partijen (en mate name partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum) zouden kunnen doen. Het onderzoek dient dan ook vooral te worden opgevat als een 'virtuele oefening in directe democratie'.

'Meerderheid beslist' wordt goed ontvangen
Rita Verdonk heeft aangegeven dat ze haar politieke koers wil laten afhangen van wat de meerderheid van de kiezers wil. Mensen kunnen (waarschijnlijk) op haar website aangeven of ze voor of tegen een bepaald voorstel zijn.

Van alle Nederlanders noemt bijna tweederde (65%) dit idee goed tot zeer goed. Van de potentiële TON-stemmers is maar liefst 94 procent enthousiast. Ook VVD- en PVV-stemmers (TK 2006) zijn zeer positief.

Van alle kiezers zegt tien procent zeker gebruik te gaan maken van de mogelijkheid te stemmen op de site van Rita Verdonk, 26 procent zal dit waarschijnlijk doen. Van de potentiële TON- stemmers zegt 27 procent zeker te gaan stemmen en 55 procent waarschijnlijk.

Dilemma’s
Indien Rita Verdonk haar peilingen op internet zal gaan uitvoeren en haar beleid wil baseren op de meerderheidsstem, staat haar nog een aantal lastige dilemma's te wachten. Uit het onderzoek blijkt dat de potentiële TON-stemmers het in meerderheid eens zijn met 19 van de totaal 31 voorgelegde stellingen. Opmerkelijk is dat een aantal stellingen elkaar nogal tegenspreekt. Degenen die zeggen zeker te gaan stemmen op de website van Rita Verdonk, onderschrijven zelfs 20 van de 31 stellingen.


Zesbaanswegen én minder CO2-uitstoot
Een aantal voorstellen laat zich slecht met elkaar verenigen: zo wil 53 procent van de potentiële TON-stemmers het fileprobleem aanpakken door alle snelwegen in de Randstad minimaal zesbaans te maken en 93 procent wil de accijns op benzine met ten minste 25 procent verlagen.

Maar 59 procent van de achterban wil ook dat de overheid meer investeert in het tegengaan van CO2-uitstoot en dat het openbaar vervoer voor iedereen gratis wordt (72% van de potentiële TON-stemmers is hier voor).

Moslims krijgen het lastig
De in Nederland wonende moslims krijgen het moeilijk. Zo komt er een boerka-straatverbod als het aan de Verdonk-aanhang ligt (89% van de potentiële TON-stemmers wil dit), er mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd (80% is het hier mee eens) en 74 procent wil dat de gezinshereniging van in Nederland wonende moslims met hun partners uit het land van herkomst volledig onmogelijk wordt gemaakt.

Verder mag het bijzonder onderwijs niet langer worden gesubsidieerd door de overheid (60% is het hiermee eens). Dit zal overigens niet alleen de moslims, maar ook de katholieken en de protestanten treffen.

Hoe gaat premier Verdonk dit betalen?
Wat verder opvalt, is dat de kiezer niet op een paar centen let. Het wensenlijstje is niet bepaald goedkoop: accijns op benzine verlagen, tien procent meer blauw op straat, halvering van de BTW-tarieven, gratis openbaar vervoer, zesbaanswegen in de Randstad en investeringen in het tegengaan van CO2-uitstoot.

Of dit allemaal betaald kan worden door de salarissen van politici te bevriezen (waar ook driekwart van de potentiële TON-stemmers voor is), het terughalen van de troepen uit Uruzgan (tweederde wil dit) en een halvering van het aantal Rijksambtenaren (56% staat hier achter) valt te betwijfelen.

Nederland niet uit EU en Euro mag blijven
Wat tenslotte nog opvalt, is dat een meerderheid van de potentiële TON-stemmers niet wil dat Nederland uit de EU-stapt (slechts 27% wil dit) en dat de Euro mag blijven (41% van de potentiële TON-stemmers wil de gulden terug).
Provincie:
Tag(s):