maandag, 27. oktober 2008 - 18:33

Ruim miljoen euro subsidie voor Centrumplan Stein

Stein

De gemeente Stein ontvangt van het provinciaal bestuur van de provincie Limburg ruim 
€ 1,3 miljoen subsidie voor de ontwikkeling en realisatie van het Centrumplan in Stein.

Met het Centrumplan wil de gemeente Stein de ruimtelijke en economische structuur van het centrum op grote schaal verbeteren. Het plan voorziet ondermeer in uitbreiding van winkelruimte, een nieuw multifunctioneel centrum, herstructurering van de bestaande winkelvoorraad, nieuwe levensloopbestendige seniorenwoningen en sociale huurwoningen, een ondergrondse parkeergarage en een aantal nieuwe pleinen met gebruiksfuncties.

Nog concreter betekent dit: sloop van 85 etagewoningen, 60 zorgtoegankelijke nultreden woningen, 100 koop- appartementen, 4900 m2 bruto vloeroppervlakte detailhandel, herinrichting van 3600 m2 openbare ruimte alsmede realisatie van een verkeerscirculatieplan. Verwacht wordt dat begin 2010 met de start van de bouw zal worden gestart.
Provincie:
Tag(s):