dinsdag, 22. januari 2008 - 14:37

Ruimere wethouderscapaciteit voor Valkenburg aan de Geul

Valkenburg a/d Geul

Vanwege de centrumfunctie van Valkenburg aan de Geul op toeristisch gebied in de provincie Limburg mag deze gemeente meer wethoudercapaciteit inzetten dan gebruikelijk op grond van het inwonertal. Gedeputeerde Staten (GS) hebben dit besloten op grond van de toeristische centrumfunctie en de daarmee gepaard gaande specifieke bestuurlijke problematiek van de gemeente.

In de raadsperiode 2002 – 2006 hebben Gedeputeerde Staten een vergelijkbaar verzoek tot ‘opclassificatie’ ook gehonoreerd.

Het inwonertal van de gemeente Valkenburg aan de Geul is omstreeks het jaar 2000 onder de 18.000 terechtgekomen. Op grond hiervan valt de gemeente in indelingsklasse 5A van het Rechtspositiebesluit wethouders. Dit betekent een tijdbestedingsnorm voor wethouders van maximaal 225%, te verdelen over maximaal drie wethouders.

Met het besluit van GS valt de gemeente Valkenburg aan de Geul met ingang van 23 januari 2008 voor het restant van de huidige raadsperiode in indelingsklasse 5B van het Rechtspositiebesluit wethouders. Dit betekent dat de tijdbestedingsnorm van de wethouders van 225% naar maximaal 300% stijgt. Bijkomstigheid van de ‘opclassificatie’ is dat de gemeente de mogelijkheid krijgt om deeltijdwethouders aan te stellen.

De gemeente Valkenburg aan de Geul steekt qua werkdruk in uitzonderlijke mate uit boven hetgeen gebruikelijk is in gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal. Dit is het gevolg van de toeristische centrumfunctie in de provincie en de daarmee verbandhoudende majeure weerslag op het openbaar bestuur en de bestuurlijke moeilijkheidsgraad.

Ter vergelijking: Valkenburg (+/- 17.200 inwoners) telt jaarlijks meer dan 1.100.000 toeristische overnachtingen, terwijl Maastricht (+/- 119.000 inwoners) in 2006 730.000 toeristische overnachtingen telde. Vanwege deze bijzondere omstandigheden heeft GS besloten het verzoek van de gemeenteraad tot ‘opclassificatie’ te honoreren.
Provincie:
Tag(s):