woensdag, 3. september 2008 - 21:50

Ruimte voor de IJssel met volle kracht verder

Zwolle

De projecten om de IJssel meer ruimte te geven moeten met volle kracht voortgaan. Dat zeggen Gedeputeerde Staten van Overijssel wwoensdag 3 september in reactie op het rapport van de Deltacommissie.

Het rapport maakt opnieuw duidelijk hoe groot de problemen zijn die de klimaatverandering Nederland kan bezorgen. De commissie Veerman verwacht dat het peil van het IJsselmeer op den duur met 1,5 meter moet worden verhoogd om voldoende zoet water beschikbaar te houden voor West-Nederland. Daarnaast zal er meer water door de IJssel moeten stromen.

Gedeputeerde Piet Jansen benadrukt dat deze veranderingen niet alleen om waterbouwkundige oplossingen als stevige dijken vragen. Er zijn ook ruimtelijke en innovatieve oplossingen nodig.

“Daarmee zijn we als provincie al volop bezig, samen met het rijk, de gemeenten langs de IJssel en waterschap Groot Salland. We kijken niet alleen naar veiligheid, we benutten ook de kansen om de natuur en recreatie te verbeteren".

"Alle plannen binnen Ruimte voor de IJssel moeten met volle kracht doorgaan, het zijn maatregelen die sowieso voor 2015 nodig zijn. Dat zegt ook de commissie Veerman. Wat er extra nodig is als ook het IJsselmeerpeil hoger wordt, moet verder onderzocht worden.�
Provincie:
Tag(s):