dinsdag, 9. december 2008 - 16:17

Ruischerbrug krijgt zestien woningen voor ouderen erbij

Groningen

De Stichting Woonstade Noorddijk gaat een kleinschalig woonproject voor ouderen in de wijk Ruischerbrug in Groningen realiseren. Het gaat om een gebouw met zestien sociale huurwoningen. Het project komt tegemoet aan een dringende vraag naar seniorenwoningen in Ruischerbrug. Het project wordt (mede) mogelijk gemaakt doordat de provincie Groningen een subsidie van € 18.000,- aan het project heeft toegekend.

Op dit moment zijn er in Ruischerbrug vrijwel geen woningen voor ouderen, terwijl de ouderen die nu nog in deze wijk wonen daar zo lang mogelijk willen blijven wonen. Deze mensen wonen nu nog in het huis waar zij van oorsprong als gezin woonden, dat vaak ongelijkvloers is en te groot. Met de bouw van het nieuwe complex zal de doorstroming in deze wijk worden bevorderd, wat weer een positief effect op de hele gemeenschap. De bouw zorgt er ook voor dat de mantelzorg in de wijk in tact blijft en dat de ouderen in Ruischerbrug volop kunnen blijven participeren.

De aanvraag richt zich op de zorginfrastructuur van deze kleinschalige woonzorgvoorziening en voldoet aan de criteria die gelden voor het Investeringsfonds Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Het investeringsfonds WWZ is met name bedoeld voor de cofinanciering van kleinschalige voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen. Uit het investeringsfonds is 3 ton per jaar bestemd voor om kleinschalige woonzorgvoorzieningen in de stad Groningen maar ook om voorzieningen zoals hospice, wijkservicecentra, of bijna-thuis-huizen in onze provincie.
Provincie:
Tag(s):