vrijdag, 11. juli 2008 - 20:41

Runder-tuberculose, 27 bedrijven op slot

Delfzijl

27 Nederlandse rund- en melkbedrijven zijn geblokkeerd nadat gebleken is dat vanuit één bedrijf in Engeland kalveren geimporteerd zijn die besmet bleken met rundertuberculose. Zo’n 4000 runderen worden onderzocht op de ziekte. Inmiddels zijn 12 besmette kalveren gevonden, deze dieren worden gedood.

Tuberculose onder runderen komt in Engeland regelmatig voor. Het duurt enige tijd voordat de ziekte herkend kan worden. De ziekte wordt overgedragen door een bacterie die de runderen via de luchtwegen of via de bek opnemen.

Omdat het vooral om kalveren gaat voor de slacht, lijkt de verspreiding in Nederland vooralsnog beperkt te zijn. Bij de besmettingen is één bedrijf met een melkveestapel betrokken.

Bij intensief contact met kalveren én als de tuberculose zich in de longen van het kalf heeft genesteld, is het overdraagbaar op mensen. Besmetting treedt op bij de ‘open’ vorm van tbc en dan met name door inademing of het drinken van rauwe melk.
Provincie:
Tag(s):