dinsdag, 22. januari 2008 - 21:28

Rust keert terug in de Drentse bossen

Regio

Politie en bijzondere opsporingsambtenaren van natuurorganisaties en de provincie Drenthe hebben afgelopen maanden gezamenlijk een aantal grote controles uitgevoerd tegen motorcrossers in de Drentse natuurgebieden. Met deze acties willen zij de illegale motorcross in natuurgebieden in Drenthe bestrijden. Tijdens de acties hebben veel wandelaars enthousiast gereageerd op de teruggekeerde rust in de Drentse bossen.

In de afgelopen maanden zijn gericht acties uitgevoerd in de drie gebieden waar veel overlast was gemeld door wandelaars, mountain-bikers en ruiters. Afgelopen zondag waren 24 toezichthouders in deze gebieden aanwezig om overtreders aan te houden en bij overtredingen te bekeuren.

Het lijkt erop dat de voorgaande acties ervoor hebben gezorgd dat de overlast afneemt. Afgelopen zondag zijn geen overtredingen geconstateerd. Wel is gebleken dat de overlast zich nu naar andere gebieden in Drenthe heeft verplaatst. Opvallend is ook het grote aantal motorcrossers uit de omringende provincies dat in Drenthe gaat crossen.

De acties zullen de komende periode worden gecontinueerd in die gebieden waar overlast wordt gemeld. Wanneer illegale crossers worden gesignaleerd, kan dit doorgegeven worden aan het Centraal Meldpunt Milieuklachten (0592) 365303. Om gerichte acties te kunnen uitvoeren is het nodig om plaats, tijdstip en bij voorkeur kenteken door te geven.
Provincie:
Tag(s):