woensdag, 10. september 2008 - 15:45

RWS zet onbemande vliegtuigjes in

Barneveld

Dinsdag 9 september heeft een onbemand vliegtuigje video-opnames gemaakt van het knooppunt op de A1/A30 om hier het filegedrag te bestuderen. Het kleine vliegtuigje, een zogenaamd intelligent flying object (IFO) heeft nog het meeste weg van een helikopter maar dan met 4 aparte wieken.

Proefvlucht met IFO
Met deze eerste proefvlucht is gekeken of Rijkswaterstaat onbemande vliegtuigjes kan inzetten om verkeersituaties te bestuderen. Met dit nieuwe hulpmiddel kan men beter zicht krijgen op filestromen en ongevallen en dit kan leiden tot maatregelen en betere informatie voor de weggebruiker.

Bemande helikopter
Op dit moment zet Rijkswaterstaat hiervoor nog echte bemande helikopters in. Het nadeel hiervan is dat deze duur zijn en het verkeer afleiden door de geluidsoverlast. Kleine onbemande vliegtuigjes zijn stiller en zijn makkelijk inzetbaar.

50 cm groot
De ongeveer 50 cm grote vliegtuigjes zijn op 50 meter al niet meer waar te nemen voor automobilisten, terwijl een bemande helikopter veel hoger moet vliegen om het verkeer niet af te leiden. Daarnaast kunnen deze kleine onbemande vliegtuigjes langer stilhangen in de lucht, waardoor er betere beelden en daardoor een betere analyse mogelijk is.

Dijkinspectie
Met de onbemande vliegtuigjes zijn ook andere toepassingen mogelijk zoals weg- en vaarweginspecties, inspecties van kunstwerken en dijken en het maken van opnames van ongevallen op de weg.

Geen UFO maar een IFO
Deze proef is een vervolg op de uitnodiging van het Rijkswaterstaat Innovatie Test Centrum. In 2007 nodigde zij de markt uit om “intelligent flying objects� in te zetten voor het inwinnen van verkeersbeelden. Een aantal vliegtuigjes is destijds gedemonstreerd op een testbaan van Rijkswaterstaat.
Provincie:
Tag(s):