donderdag, 21. februari 2008 - 11:11

Samen strijden tegen geluidsoverlast

Assen

In en gesprek tussen het bewonersoverleg, de stichting geluidshinder Baggelhuizen en de gemeente zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijk onderzoek naar geluidsoverlast. Het gaat om een onderzoek naar bronnen en de beleving van geluid. De gemeente heeft toegezegd meer aandacht te gaan besteden aan handhaving.

Tijdens het collegebezoek aan Baggelhuizen in november vorig jaar is ruim aandacht besteed aan geluidsoverlast in de wijk. Het bewonersoverleg bracht naar voren dat er veel geluidsbronnen zijn in de directe omgeving van Baggelhuizen. Om de bronnen goed in kaart te brengen komt er een onderzoek naar bestaande en toekomstige bronnen van geluid.

Om te achterhalen hoe de bewoners de geluidshinder in en om de wijk ervaren en welke invloed dat heeft op hun woon- en leefsituatie gaat een onafhankelijk bureau hiernaar onderzoek doen. Vertegenwoordigers van bewoners en de gemeente stellen gezamenlijk de onderzoeksvraag hiervoor op.

De gemeente heeft tijdens het overleg toegezegd om meer aandacht te besteden aan de handhaving rond bestaande geluidsbronnen. Het gaat daarbij onder andere om evenementen bij de Baggelhuizerplas en activiteiten in Stadsbroek. Verder zal de gemeente overleggen met rijkswaterstaat over mogelijke aanpassingen aan de A28. Het gaat dan om het gebruik van geluidsarm asfalt en het verlagen van de maximum snelheid.
Provincie:
Tag(s):