dinsdag, 26. augustus 2008 - 19:57

Samenwerking Defensie en Veiligheidsregio nu officieel

Lelystad

Veiligheidsregio Flevoland, het Regionaal College en het Regionaal Militair Commando Noord (RMC N) ondertekenen op 27 augustus 2008 een convenant. Met dit convenant wordt de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing officieel bevestigd.

Het convenant vloeit voort uit het convenant “Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking� (ICMS), dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie ondertekenden.

Met de samenwerking wordt Defensie al tijdens de voorberijding structureel betrokken bij planvorming rondom crisisbeheersing en rampenbestrijding. Bovendien is het van belang om Defensie een bijdrage te laten leveren aan het multidisciplinair oefenen.

Het convenant wordt ondertekend door kolonel drs B. Hendriksen RC, Commandant van het RMC N en Margreet Horselenberg. Zij tekent in haar hoedanigheid als zowel voorzitter van het veiligheidsbestuur, als korpsbeheerder van het regionaal College van de Politieregio Flevoland,

De diensten binnen de Veiligheidsregio en Defensie werken al enige tijd samen. Onlangs stelde het RMC N een officier veiligheidsregio beschikbaar als militair adviseur voor de Veiligheidsregio Flevoland. Met deze vaste vertegenwoordiging van Defensie binnen de veiligheidsregio wordt invulling gegeven aan het convenant Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS), dat in maart 2006 is ondertekend door de ministers van BZK en Defensie.

De officier Veiligheidsregio werkt onder meer mee aan het ontwikkelen van multidisciplinaire trainings- en oefenprogramma’s. Wanneer bij rampen en crises inzet van personeel of materieel van defensie nodig is, neemt de commandant RMC N zitting in een gemeentelijk of regionaal beleidsteam en de veiligheidsofficier in het regionaal operationeel team. Ook bij oefeningen is Defensie een belangrijke partner voor hulpverleningsdiensten en politie.

Op 25 juni jl. oefenden de diensten bijvoorbeeld gezamenlijk tijdens de grootschalige multidisciplinaire oefening “Verdronken Plas� in Almere. Landmacht, Luchtmacht en Marine participeerden in de oefening en leverden materieel en capaciteit om de grootschalige evacuatie over land en water tot een goed einde te brengen.

Veiligheidsregio
Nederland is opgedeeld in vijfentwintig Veiligheidsregio’s, waarvan Flevoland er één is. In de Veiligheidsregio Flevolands werken gemeenten, brandweer Flevoland, geneeskundige hulpverlening en politie Flevoland samen om beter voorbereid te zijn op nieuwe dreigingen zoals terrorisme, pandemie of nucleaire ongevallen.

Veiligheidsregio Flevoland maakt multidisciplinaire plannen voor rampen en crisisbeheersing. Daarnaast adviseert de veiligheidsregio gemeenten op het gebied van pro-actie en preventiebeleid. In een veiligheidsregio wordt nauw samengewerkt met andere organisaties die van belang zijn bij de bestrijding van rampen en crises. Defensie is één van die organisaties.
Provincie:
Tag(s):