woensdag, 19. november 2008 - 21:06

Samenwerking GGZ-Drenthe en WZA

Assen

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en GGZ Drenthe tekenen op woensdag 26 november aanstaande een set overeenkomsten waardoor de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis beter moet gaan verlopen en de juiste zorg op de juiste plaats gegeven wordt.

Patiënten liggen vaak langer in het ziekenhuis dan strikt noodzakelijk is. Ook het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft hiermee te maken. Dit komt door het feit dat nazorg in een verzorgings- dan wel verpleeghuis niet altijd op korte termijn gerealiseerd kan worden. Een beperkt aantal plaatsen voor nazorg en bureaucratische hindernissen zijn hiervan meestal de oorzaak.

Om hierin verandering te brengen, zijn in samenwerking met GGZ Drenthe drie afdelingen voor kortdurende revaliderende verpleeghuiszorg ingericht ten behoeve van ‘uitbehandelde’ patiënten uit het WZA. Verpleeghuis Altingerhof in Beilen heeft sinds dit voorjaar acht plaatsen beschikbaar om te kunnen revalideren na een ziekenhuisopname in het WZA. Altingerhof richt zich met name op inwoners van de gemeente Midden–Drenthe.

Met afdeling De Halte, gehuisvest in verzorgingshuis De Boshof, en afdeling De Vlonder, gehuisvest in verzorginghuis De Vijverhof in Assen Oost, bestond al jaren een goede samenwerking op dit gebied. Deze samenwerking was echter nooit geformaliseerd. Beide afdelingen samen bieden 24 plaatsen.

Binnen verpleeghuis De Vierackers in Assen is een nazorgafdeling (vijf plaatsen) ingericht voor patiënten uit het WZA met problemen op cognitief en/of psychogeriatrisch gebied. Naast revalidatie wordt diagnostiek en behandeling op dat gebied geleverd. Verder bestaat soms de mogelijkheid voor patiënten uit het WZA die lang moeten wachten op een plaats in een psychogeriatrisch verpleeghuis, om deze wachttijd in De Vierackers te overbruggen.

Hoewel de kortere wachttijd in het WZA en het geven van de juiste zorg op de juiste plaats genoeg aanknopingspunten bieden om dit traject in te gaan, zijn er nog meer redenen te noemen. Zo bestaat er duidelijk behoefte om de nazorg van patiënten uit het WZA, woonachtig in de gemeente Assen en Midden-Drenthe, in de eigen regio te laten plaatsvinden. Ook willen WZA en GGZ Drenthe graag de ketenzorg verder vorm geven en zorgpaden ontwikkelen voor bepaalde doelgroepen patiënten van het WZA, zodat deze kunnen rekenen op continuïteit in de opvang van hun (na)zorgbehoefte.
Provincie:
Tag(s):