vrijdag, 18. januari 2008 - 8:59

Samenwerking met Zuid-Afrikaanse stad Graaff - Reinet

Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad voorgesteld om in te stemmen met het Memorandum of Understanding (MU). Het Memorandum is de uitwerking van een samenwerkingsverband tussen de gemeente Winterswijk en Graaff - Reinet, een stad die behoort tot de Zuid-Afrikaanse gemeente Camdeboo.

Een half jaar geleden startte de gemeente Winterswijk een samenwerkingsproject met de Zuid-Afrikaanse stad Graaff – Reinet. In november heeft een delegatie uit Graaff – Reinet aan Winterswijk een bezoek gebracht. Tijdens dit bezoek is het mogelijke samenwerkingsverband tussen beide gemeenten uitgewerkt in een Memorandum of Understanding.

De contacten tussen de beide gemeentes volgen op een verzoek van de VNG. Zij roept Nederlandse gemeenten op om kennis en ervaring op het gebied van sociale woningbouw met Zuid-Afrikaanse gemeenten te delen. Met deze uitwisselingen is de eerste steen gelegd voor een nieuwe internationale samenwerking.

In het Memorandum geeft de gemeente Winterswijk aan Graaff - Reinet te willen ondersteunen bij het formuleren een huisvestingsbeleid. Graaff – Reinet kampt namelijk met diverse problemen op huisvestingsgebied. De gemeente Winterswijk wil ook de uitvoering van het beleid projectmatig ondersteunen.

Voorstel is om het Memorandum nader uit te werken in een meerjarenprojectplan. Dit plan zal de basis vormen voor een subsidieaanvraag bij VNG International om het project te bekostigen.

Het Memorandum wordt op 14 februari aanstaande behandeld in de Commissie Burger en Samenleving en komt op 28 februari in de gemeenteraadsvergadering aan de orde.
Provincie:
Tag(s):