dinsdag, 25. november 2008 - 10:07

Samenwerking politie grensstreek kan beter

Maastricht

De politiediensten in de grensgebieden werken niet optimaal samen, terwijl de georganiseerde misdaad in die gebieden steeds internationaler wordt. De oorzaak is vooral organisatorisch van aard. Dit is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek ‘Georganiseerde criminaliteit en strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden’ van de Universiteit Tilburg. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)gaat prioriteiten, knelpunten en oplossingen bespreken met de korpsen in de grensregio’s. Daarna zal zij met België en Duitsland praten over oplossingen om de samenwerking te verbeteren.

Steeds meer hebben politie en justitie in de grensgebieden te maken met grensoverschrijdende criminaliteitsproblemen. Daarom liet minister Ter Horst onderzoek doen naar de aard van deze criminaliteit, de knelpunten in de aanpak ervan en de praktische werking van de internationale verdragen. Uit het onderzoek blijkt dat Duitsland, België en Nederland het geregeld oneens zijn over welke vormen van criminaliteit met voorrang aangepakt worden. In Nederland zijn soms te weinig rechercheurs beschikbaar, waardoor de politie niet flexibel genoeg kan inspelen op buitenlandse verzoeken om bijstand.

Grensoverschrijdende samenwerking is van groot belang voor een goed functionerend Nederlands openbaar bestuur. Daarom ondertekenden minister Ter Horst en staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken) in januari 2008 een intentieverklaring met de bestuurders van de grensregio’s. Hierin staat dat het Rijk en de provincies en gemeenten in de grensgebieden samenwerken om de knelpunten op (bijvoorbeeld) veiligheidsgebied in de praktijk op te lossen. Deze knelpunten zijn inmiddels geïnventariseerd en worden nu aangepakt. Eind dit jaar bespreken de betrokken bewindspersonen en de grensregio’s welke onderwerpen zij in het voorjaar van 2009 met de buurlanden bespreken.
Provincie:
Tag(s):